FORÅRSSKOLEN

8 – 12 maj 2024
Vråvej 2, 6630 Rødding

Ansøg:

Inden d. 29. februar kl 12 via: foraarsskolen@orbivraa.dk

I tilmelding/ansøgning skrives omkring 10 linjer motivation for deltagelse.

Alle er velkomne til at ansøge, både studerende, nysgerrige og fagfolk. Overskrider antallet af tilmeldte 16 personer, vil deltagere blive udvalgt på baggrund af motivationsbeskrivelse.

Omkostninger:

Kurset og overnatning på gården er gratis. Medlemskab af ORBI forening er obligatorisk (årsgebyr: 50 kr. studerende, 100 kr. andre). Se hjemmesiden for info på hvordan du bliver medlem og betaler. www.orbivraa.dk. Deltagere skal selv dække udgifter til indkøb af mad og transport. Alle måltider organiseres og laves i fællesskab. 

Tidsplan:

Forspiringsmøde
Lørdag 6. april, kl 12-14, København 

Forårsskolen 
8-12 maj Vråvej 2, Rødding, Sønderjylland

Onsdag 8/5: Ankomst om aftenen, fuldmåne

Torsdag 9/5: Rundtur og havearbejde, introduktion til pileworkshop, høste pil

Fredag 10/5: To grupper: tegning/pileflet, bytter efter frokost. Saunagus 

Lørdag 11/5: Morgenbad i åen, pileflet

Søndag 12/5: Færdiggørelse af pilestruktur, tegning og have. Fernisering og hjemrejse

Afholdes af:

Ada Zalecka
Juliette Joy Ringrose
Lærke Lyhne
Torkild Helland Kleppe

Foreningen ORBI

Power of Movement in Plants

folly /ˈfɒli/

1: Lack of good sense; foolishness. “an act of sheer folly”

2: A costly ornamental building with no practical purpose, especially a tower or mock-Gothic ruin built in a large garden or park.

En folly er et begreb indenfor den engelske romantiske havekunst, der betegner en mindre bygning, der typisk ikke ser ud til at have noget praktisk formål, eller hvis formål forekommer mindre vigtig end dets usædvanlige udseende. Det der generelt kendetegner en folly er at den imiterer andre kendte arkitekturtyper, og kan tage form som alt fra pavilloner, tårne og forskellige slags hytter til kunstige ruiner og grotter.

På årets forårsskole skal der bygges en folly med pileflet i haven på Vråvej 2 i Røddinge.

I 1813 observerer den skotske geolog James Hall hvordan pileflettet bliver brugt til at støtte bøndernes klatreplanter rundt omkring i Europa. I tekst og tegning argumenterer Hall for, hvordan disse strukturer og æstetiske principper var forløberen til den gotiske arkitektur. Årets forårsskole ’The Power of Movement in Plants’ undersøger pileflet som en formgenerende praksis i grænselandet mellem arkitektur og planter, mellem det der konstrueres og det der vokser. 

Forskellen på en stol, hvis komponenter bliver skåret ud af træet, og selve træet, der vokser frem gennem sin genetiske kode, virker ved første øjekast tilstrækkelig tydelig, men forskellen mellem at skabe og at vokse er på ingen måde så indlysende, som vi måske antager. I arkitekturen antages det, at der er en opdeling mellem et råmateriale, der udvindes fra naturen, og en form, som en arkitekt eller en håndværker påfører materialet udefra. Når det kommer til levende ting, antages det, at informationen om organismens form findes i arvematerialet, og nye former skabes af en cyklus af genernes kode, der afslører organismens form indefra. Men er planterne ikke et handlede materiale? Og vokser ikke alle ting ud fra en serie af gentagelser?

“The Power of Movement in Plants” er titlen på en bog af Charles Darwin, hvor han beskriver planters adfærd og viser gennem tegninger og tekst, hvordan voksende planteceller udvides ujævnt, hvilket fører til en spontan, cirkulær bevægelse. Processen, der skaber denne cirkulære bevægelse, blev identificeret som en væsentlig faktor, der muliggør, at planter kan udvikle sig og tilpasse sig næsten enhver miljø på planeten. I pileflettet møder vi en formgivning, der genereres af en rytmisk gentagende bevægelse. Handler vi mekanisk eller intentionelt når vi fletter en folly?

Under sidste års forårsskole blev der anlagt en have på Vråvej 2, og der blev arbejdet med tegning både som et individuelt feltnotat og en fælles operationel skitse. På årets forårsskole kan deltagerne forvente en ny tegneopgave og at arbejde videre med haven. Vi inviterer til et forspiringsmøde i København, hvor vi vil fordele frø, så hver deltager kan forspire nye planter til at medbringe, når vi mødes igen i haven.

Aktiviteter:

( 1 )

Havearbejde. På forspiringsmøde i København den 6. april bliver deltagere tildelt frø og instrukser til forspiring derhjemme. Under forårsskolen skal der luges, plantes og plejes.

( 2 )

Pilefletning. Indledende workshop af eksperterne Helle Brun og Inger Marie, som tidligere har boet på gården, og opførelse af en folly i pileflet.

( 3 )

Tegneopgave: En kortlægning og registrering af havens tilstand.  

(A) Coiled basketry (B) Gastropod shell