Tilbage

Vejledere:

Peter Møller Rasmussen, 
ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Hans Peter Dinesen, 
Art Director, Dinesen

Søren Vadstrup, 
lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Christian Vennerstrøm, 
timelærer, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Deltagere:

Philip Alexander Antons
Andreas Vold
Bulut Tümer Bursali
Carl Wittrup Friis
Anne Marie Stahl
Esther Frölich
Pernille Vincents Johansen
Anders Normann
Lulu Agnete Strube
Pernille Sørensen
Morten Bjørn
Celeste Ulrikka Maffia Trolle
Gunver Lindeskov Søgaard
Torkild Helland Kleppe
Sheila Koyo Møller
Astrid Juul Jørgensen
Askan Moltke Johansen
Ellen Leer
Sussie Stenholt Madsen
Josefine Bols
Juliette Ringrose.

HYTTENS ÅR

Tidsrum:

20 juli – august 2020

Hvor:

Jels, Sønderjylland

Dette års sommerskole beskæftigede sig med en landlig lokalitet i Vrå, Sønderjylland, undersøgt og forstået gennem Hærvejen.

Hærvejen er en vandrerute gennem Jylland,som siden middelalderen (og formentlig langt tidligere) har været anvendt til transport af handelsvarer, kvæg, hære, turister, motionister og meget andet. Den udgøres af et kompleks af vejforløb, som følger vandskellet langs den jyske højderyg.

Hærvejen forstås i sommerskolens sammenhæng som en mangfoldighed af forbindelser på tværs af tider, landskaber, programmer og atmosfærer.

Vinterhuset, Hans Peter Dinesen, 1985

Essayet ‘Hyttens År’ om Sommerskolen 2020, kan læses i magasinet Bygningskunst og Kultur her.

To konkrete projekter definerede dette års sommerskole:

( 1 ) 

På fundamentet af en udbrændt fiskehytte ved Gram Å opføres der en ny hytte. Hytten udføres i bræddebeklædt bindingsværk som højremskonstruktion. Hyttens grundlæggende form og konstruktion afklares i et to-dages workshopformat i København forud for sommerskolen. I løbet af byggefasen eksperimenteres der med forskellige teknikker og detaljer, herunder træsamlinger, bemalinger i tempera, lerpuds mv.

( 2 ) 

I samarbejde med Dansk Klokkemuseum i Sommersted støbes en klokke. Der designes og udføres forinden en model af klokken i træ.

Eksisterende hytte, udbrændt 2020

I tegning, modelforsøg og 1:1 mock-ups arbejdes der generelt med sammenhængen mellem sted-kvaliteter, konstruktion og landskab. Der vil blive arbejdet med både traditionelle og industrielle tektonikker, detaljer og produktionsformer for træ. Dinesen stiller overnatningsmulighed, træ og værkstedsfaciliteter til rådighed.