INFO

Hvem kan deltage:

Studerende på Det Kongelige Akademi

Deltagerantal:

20 personer

Økonomi:

Gratis deltagelse, gratis overnatning, deltagere indkøber og laver selv mad. 

Dinesen stiller følgende til rådighed:

Værksted
Studio
Køkken til madlavning
Shelter-plads
Hus til overnatning med bad

TILMELDING

Ansøgning deadline:

16. juni kl. 12.00 på mail:
pras@kglakademi.dk

I mail om tilmelding/ansøgning skrives 10-15 linier om motivation for deltagelse.

Overskrider antallet af tilmeldte 20 personer, vil deltagere blive udvalgt på baggrund af motivationsbeskrivelse. 

KONTAKT

Peter Møller Rasmussen

pras@kglakademi.dk

Dinesen

Vråvej 4, 6630 Rødding

Dinesen er en international virksomhed i udvikling. Med afdelinger i København, Aarhus, Oslo, Stockholm, London, New York og Los Angeles har virksomheden stadig sin produktion og hovedsæde i Jels, Sønderjylland. Familievirksomheden startede i Jels for 123 år siden og har gennem tiden udviklet savværket til moderne produktionsfaciliteter. Familiens huse er blevet til kontorer, men bærer stadig præg af gamle håndværkstraditioner og fortællinger om brugen af træ. Dinesen har i dag en mission om at skabe velvære i de rum, de indgår i, med smukke og holdbare løsninger med træ. Kvaliteter knyttet til det lokale – håndværk, tradition og natur – er en vigtig del af Dinesens idégrundlag. Hvordan forbindes de kvaliteter med at være en international virksomhed? Er der interessante mellemværender mellem industrialiseret produktion og de mange, mindre tydelige kræfter, som en lokalitet udgør? 

Institut for Bygningskunst og Kultur har en vision om at videreudvikle og aktualisere begrebet bygningskultur. Levende bygningskultur, materialenærhed og en stærk stedsforståelse er centrale emner i instituttets aktiviteter. Kulturer er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer. Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer, på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur og på arkitekturens politiske og ideologiske implikationer. Disse mål forfølger vi gennem forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, undervisning og eksterne samarbejder.