FORÅRSSKOLEN

3 – 7 maj 2023
Vråvej 4, 6630 Rødding

Ansøg:

3. april kl 12 via: foraarsskolen@orbivraa.dk

I tilmelding/ansøgning skrives omkring 10 linjer motivation for deltagelse.

Alle er velkomne til at være med, både studerende, nysgerrige og fagfolk.

Overskrider antallet af tilmeldte 16 personer, vil deltagere blive udvalgt på baggrund af motivationsbeskrivelse.

Omkostninger:

Kurset og overnatning på gården er gratis. Deltagere skal selv dække udgifter for indkøb af mad og transport.

Tidsplan:

Ankomst d. 3 maj om aftenen, start tidligt næste morgen.


Torsdag 4/5: Oplæg, rundtur og introduktion til opgaven, saunagus

Fredag 5/5: Tegneopgave, havearbejde, urtevandring  og fuldmånefest

Lørdag 6/5: Morgenbad i åen, fordybelse i tekst, tegning og have

Søndag 7/5: Havearbejde og fernisering


Hjemrejse søndag aften eller mandag morgen.

Alle måltider organiseres og laves i fællesskab.

Mere detaljeret tidsplan følger med tilmelding.

Aktiviteter:

– Fræse jord og så frø
– En kortlægningsopgave
– Tekst og film til diskussion
– Urtevandring

Afholdes af:

Ada Zalecka 
Hans Peter Dinesen
Juliette Joy Ringrose
Lærke Lyhne
Torkild Helland Kleppe

Foreningen ORBI

The Strife of Love in a Dream

garden (n.)

late 13c. (late 12c. in surnames), from Old North French gardin “(kitchen) garden; orchard; palace grounds” […] from PIE root *gher- (1) “to grasp, enclose.” …

Landskaber er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, økologiske, politiske, historiske og æstetiske processer interagerer. Forårsskolen vil undersøge processerne der er i gang på Vrå gennem tegningen som værktøj og havens ideologiske implikationer.

Vi spørger til hvordan relationer mellem nedbrydelse og regeneration, det kontrollerede og ukontrollerede, det kunstige og det naturlige, indgår i komplekse forbindelser og manifesterer sig som sted.

Haven kan forstås som et sted hvor viden og produktion møder nydelse, omsorg, og risiko. Haven kan tænkes som en form for kalender i landskabet, der både viser årstiderne og bliver skabt af årstiderne. 

Tegningen kan forstås som et sansende notat, der både analyserer og konstruerer nye blik. Den skifter mellem at se helheder og detaljer, og detaljerne som bliver til en helhed. Haven og tegningen forankrer kroppen til stedet, og kan bruges til at undersøge forholdet mellem bygningskultur og dyrkning.

Gennem tegning og dialog samler vi forskellige læsninger af landskabet omkring Vrå og udvikler i fællesskab en have.

( 1 )

Hvad sker i jorden i foråret?

( 2 )

Hvordan kan vi konkretisere forbindelser mellem krop, sind og sted gennem tegningen og haven?

( 3 )

Hvordan kan en have udfolde sig som en kalender i det sønderjyske kulturlandskab?