Tilbage

Vejledere:

Peter Møller Rasmussen, 
ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Søren Vadstrup, 
lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Hans Peter Dinesen, 
Art Director, Dinesen

Elisabeth Gellein og
Cisse Bomholt Christiansen,
Spacegirls

Lærke Lyhne,
Alkymist

Line-Gry Hørup,
Formgiver, Asterpile Studio

Tilmelding:

Senest 14. juni kl. 12.00

Mere om hvordan her

URBI ET ORBI

Tidsrum:

19 juli – 1 august 2021

Hvor:

Vrå, Sønderjylland

Udtrykket Urbi et Orbi*, ‘for byen og for verden’, er i daglig tale kommet til at betyde ‘alle steder og hvor som helst’. Som påpeget af Jean Luc Nancy dækker dette skred i betydning over en opløsning af forskelle: Det bymæssige er i dag spredt så vidt ud, at det mister sine egenskaber som ‘en by’. Og dermed mister også ‘landet’, forstået som en karakteristisk verden, der omgiver byen, meget af sin betydning.**

Mudder, træ eller sten?

Hvordan kan vi gentænke relationen mellem det bymæssige og det landlige som meningsfuld forskel? Det vil ikke sige som konflikt mellem uforenelige verdenssyn, heller ikke som en nostalgisk sondring, overflødiggjort af globaliseringen. Det vil snarere sige: Som fremhævning af byens og landets egenartede kapaciteter, som en tænkning i verdener, der er i stand til at modstå hinanden netop i tilstrækkelig grad til at kunne påvirke hinanden.

 *En fast vending i den pavelige velsignelse af Rom og Verden siden 1200-tallet.
**Jean Luc Nancy: The Creation of the World or Globalization, 33

En eksisterende lade blev ombygget ( i 1:1 ) til arkiv-, arbejds- og samlingsrum for residency-programmet.

Der blev afholdt en workshop med arkitektduoen Spacegirls ( Elisabeth Gellein og Cisse Bomholt Christiansen ) som lavede et kar til arkivet som kan bruges til alkymi.

Alkymist Lærke Lyhne holdte oplæg om alkymi med tilhørende workshop i hendes metoder.

Formgiver Line-Gry Hørup holdte oplæg om arkiv og tid med tilhørende workshop i at bygge et solur.

Konkret undervisning fra Dinesen inkluderede introduktion til Dinesen, rundtur i produktion og værksteder.

Dette års sommerskole etablerede faciliteter til et nyt residency. Residency-programmet henvender sig til forskellige faggrupper, som samles i og omkring Dinesens faciliteter i Vrå, Sønderjylland. Den landlige lokalitets bygninger, biologi og landskab bliver fælles grund for disse udvekslinger. Sommerskolen stiller spørgsmålene:

( 1 )

Hvordan kan den landlige lokalitet blive central for en situeret udveksling mellem fagligheder?

( 2 )

Hvordan understøtter eksisterende landskaber og bygninger et residency-program, som er kendetegnet af lokaliteten? Hvad vil det sige, at noget er ‘lokalt’?

( 3 )

Kan ombygninger af eksisterende bygninger på én gang være del af residency-programmet og model for andre landlige situationer?

( 4 )

Hvordan kan træ og træer tænkes som forbindelsesled mellem økologiske, tekniske og kunstneriske sfærer?