FORÅRSSKOLEN

8 – 12 maj   2024

SOMMERSKOLEN

15 – 28 juli 2024

DEN 5. ÅRSTID

 18 – 22 september 2024

HØSTSKOLEN

TBA

VINTERSKOLEN

7 – 14 januar   2024

Foreningen ORBI

Rammen for foreningens aktiviteter er en nedlagt landbrugsejendom i Vrå, Sønderjylland. Stedet har siden 2020 været anvendt til afholdelse af Dinesen + Det Kongelige Akademis Sommerskoler og som uformelt samlings- og arbejdssted for arkitekter, kunstnere, grafikere, agronomer, landmænd og andre faggrupper. 

Under Dinesen + Det Kongelige Akademi Sommerskole 2021, ‘Urbi et Orbi’, påbegyndtes arbejdet med at omdanne gården til et residency. Dinesen stiller Vråvej 2 til rådighed for foreningen under de i årsprogrammet beskrevne aktiviteter: FORÅRSSKOLEN, SOMMERSKOLEN, HØSTSKOLEN OG VINTERSKOLEN.

Formål og vedtægter

Foreningens formål er: At afholde og facilitere residency-ophold, workshops og sommerskoler for arkitekter, kunstnere, grafikere, agronomer, landmænd og beslægtede faggrupper, herunder studerende. Der er vægt på udveksling mellem forskellige faglige sfærer. Læs mere i foreningens vedtægter:

Nyhedsbrev:

Følg med i ORBIs aktiviteter ved opskrivning til nyhedsbrevet her.

Meldlemsskab:

Tilmelding oprettes via bankoverførsel af kontingentsbeløbet til ORBI’s foreningskonto: 8117 1560853

Kontingentet:

Enkeltpersoners medlemsskab er årligt kr. 100,-

Medlemsskab til studerende er årligt kr. 50,-

Støttemedlemskab er årligt kr. 2.000,- eller et valgfrit højere beløb (i form af donation)

Medlemsskab

Alle kan søge om medlemsskab i ORBI. Medlemsskab i ORBI er en forudsætning for deltagelse i begivenheder i regi af ORBI.

Virksomheder, institutioner og privatpersoner kan søge om støttemedlemsskab i ORBI. Oprettelse af sådanne medlemsskaber vil blive kommunikeret på ORBI’s hjemmeside og i andre relevante sammenhænge. Støttemedlemmer vil modtage information om arrangementer i regi af ORBI og efter nærmere aftale kunne bidrage til/deltage i arrangementer i regi af ORBI.

Medlemmer af ORBI kan søge om deltagelse i ORBI’s begivenheder og stille forslag til afholdelse af workshops, skoler og arrangementer (jf. vedtægter, Appendiks 1).

Medlemmer af ORBI vil blive tilmeldt en mailing-liste og modtage løbende information om begivenheder i ORBI.

Faciliteter og udlejning

ORBI’s faciliteter på landejendommen Vråvej 2 udlejes til undervisningsformål, workshops og lignende arrangementer efter aftale.

Ejendommen består af et stuehus (tidligere beboelse) og to større lader (tidligere driftsbygninger). I den ene af de to lader er der gennem de seneste år tilføjet en række residency-faciliteter, som understøtter undervisning, sociale arrangementer og praktiske projekter. Den anden lade benyttes til oplag af byggematerialer.

Pris pr. deltager pr. døgn: 150 kr.
For nærmere information, kontakt: info@orbivraa.dk

Ved udlejning er der adgang til hele ejendommen:

Stuehus med køkken, spisestue, bad og ca. 20 sovepladser (opvarmet i vinterhalvåret)

Sauna for ca 12 personer

Tørrerum / Forelæsningssal for ca. 30 personer (uopvarmet)

Tekøkken i laden (uopvarmet)

Jordrum / Studierum (uopvarmet)

Arkiv (uopvarmet)

Værksted med rundsav og basalt udvalg af elværktøj og håndværktøj til træ.

Gulvplads i laden for større byggeprojekter o. lign.

Have, køkkenhave, udendørs arealer og omkringliggende jord- og skovarealer.

Fiskehytten med shelters langs med Gram Å i gåafstand fra ORBI faciliteter.

Marken omkring ORBI
Tørrerum
Hytten
Langbordsmiddag (Sommerskolen, 2021)
Hytten
Forelæsningssal (Sommerskolen, 2022)
Sauna
Bål i haven (Sommerskolen, 2021)
Værksted
Grovkøkken
Studierum
Bibliotek / Arkiv / Tørrerum / Forelæsningssal
Indgang til laden
Indgang til laden (Sommerskolen, 2021)
Hytten
Mark og skov omkring ORBI (Høstskolen, 2022)
Forelæsningssal (Sommerskolen, 2022)
Tørrerum (besøg af Forfatterskolen, 2022)

Foreningen ORBI

Vråvej 2, 6630 Rødding

info@orbivraa.dk

+45 2550 5981 

CVR: DK43773674

Konto: 8117 1560853